Corona: Informatie voor ondernemers in de gemeente Oisterwijk

Bron: Gemeente Oisterwijk

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen hebben gevolgen voor zowel inwoners als ondernemers in onze gemeente. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. We sommen het hieronder op.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen, komen mogelijk in aanmerking voor de regeling werktijdverkorting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Kijk voor meer informatie op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. U kunt bij uw bank terecht om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning
Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, kan je als ondernemer (waaronder ook ZZP’ers) in aanmerking komen voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Ondernemers kunnen eerst nagaan of zij voor de uitkering in aanmerking komen via Stichting 155. Ondernemers die in aanmerking komen en inwoner zijn van de gemeente Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk kunnen het formulier ondernemersadvies invullen. Komt u in aanmerking en bent u inwoner van onze gemeente? Vul dan het formulier in op de website van de gemeente Tilburg.

(Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie
Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de volgende sites:

De website van de Rijksoverheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.
De website van de Kamer van Koophandel: bekijk de informatie op de website of stel je vraag aan het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Je kunt vragen ook telefonisch stellen via 0800-2117.
Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.

Leave a Reply