Bestuur

Het bestuur van de Toestroom wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering gekozen/herkozen. De leden nemen in principe voor 3 jaar zitting in het bestuur. Hieronder vind je de bestuursleden, jaargang 2021. Wil jij meedenken met het bestuur, wil je een event mee organiseren of wil je misschien wel bestuurslid worden? Neem dan contact met ons op.

P. Simons (Patrick)
Voorzitter

J. van Gulik (Joop)
Bestuurslid

A. Janse (Ad)
Penningmeester

22 Responses