Contributie wijziging 2018

Beste Toestroom leden,

Tijdens de ALV op 22 maart 2017 is betreffende de contributie voor 2018 het volgende besloten:

Het door het bestuur voorgestelde standpunt om de contributie op te splitsen in twee verschillende opties:
1) Bedrijfslidmaatschap van €225,00, en 2) ZZP-lidmaatschap van €195,00, is aangenomen door de leden.

Dit betekent dat indien u kiest voor optie 1: Bedrijfslidmaatschap, u altijd zonder bijbetaling mag deelnemen aan activiteiten met twee personen.
Dit betekent dat indien u kiest voor optie 2: ZZP-lidmaatschap, u altijd zonder bijbetaling mag deelnemen aan activiteiten met één persoon. De voorwaarde van een ZZP-lidmaatschap is dat de persoon ook echt een ZZP’er/Eenmanszaak is.

Via deze link kunt u aangeven of u uw lidmaatschap wil veranderen. Indien u het lidmaatschap niet wijzigt voor 1 november 2017, dan hanteren wij voor uw lidmaatschap in 2018 standaard optie 1: Bedrijfslidmaatschap.

De facturen voor 2018 worden de eerste week van januari verstuurd. Inning volgt zoals afgesproken via automatische incasso op 15 januari 2018.

Het is niet meer mogelijk om uw lidmaatschap te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Joop van Gulik
Voorzitter

9 Responses

Leave a Reply