Move2Social Hart van Brabant: van slim idee naar serieuze business

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs gezamenlijk aan de slag met sociaal ondernemerschap

Rabobank Hart van Brabant, de gemeente Oisterwijk, Provincie Noord-Brabant, Avans Hogeschool, WSD, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Rabobank Foundation, De Hair Vrijdag notarissen en adviseurs en KplusV starten regionaal stimuleringsprogramma voor ondernemers die maatschappelijke impact willen maken. Het programma start op 1 maart aanstaande met een officiële kick off. Ondernemers met een goed idee worden opgeroepen hun idee in te dienen via www.move2socialhartvanbrabant.nl.

Ouderen die vereenzamen. Mantelzorgers die gebukt gaan onder grote zorgdruk en uitvallen op het werk. Nieuwe producten ontwerpen en produceren uit afvalstromen of werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperking. Ondernemers en inwoners die oplossingen bedenken voor sociaal-maatschappelijke issues kunnen er nu serieuze business van maken. Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs ondersteunen hen bij het ontwikkelen van een sterke business case hiervoor.

Initiatiefnemers van Move2Social Hart van Brabant roepen ondernemers en inwoners op om hun ideeën voor een sociale onderneming in te dienen. De meest kansrijke inzendingen maken kans om het idee met experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid door te ontwikkelen naar een business case en uiteindelijk een sociale onderneming. Inzendingen kunnen online ingediend worden op www.move2socialhartvanbrabant.nl.

Hoe werkt het?

Move2Social Hart van Brabant roept iedereen in de regio Hart van Brabant op om ideeën aan te leveren die positieve maatschappelijk impact hebben. De partners binnen Move2Social Hart van Brabant selecteren de twaalf meest kansrijke ideeën. Direct aansluitend volgt gedurende drie maanden een intensief ontwikkelprogramma met workshops, expertmeetings, begeleidend mentorschap en business coaching door

Op 1 maart 2018 om 16.00 uur vindt de startbijeenkomst Move2Social Hart van Brabant plaats bij Rabobank Hart van Brabant in Oisterwijk. De pers is welkom om het programma met informatief karakter én inspirerende sprekers bij te wonen. Stuur een mail naar info@move2socialhartvanbrabant.nl om u aan te melden.

ondernemers. Het resultaat is een goed doordachte business case: een plan dat het idee omzet in een sociale onderneming. De sociaal ondernemers in de dop krijgen, als afronding van het programma, de gelegenheid om hun business case te presenteren voor een financieringstafel met publieke én private investeerders. Zo komen zij in contact met financiers. Schatten de financiële experts het businessplan als kansrijk en haalbaar in, dan gaan zij het gesprek aan met de ondernemer. Mogelijk dat de ondernemer van kapitaal wordt voorzien, zodat de het oorspronkelijke idee ook daadwerkelijk omgezet kan worden in een duurzame, sociale onderneming.

Wethouder Peter Smit: “Ondernemerschap zit diep geworteld in de Oisterwijkse gemeenschap. Maar ook het sociaal ondernemen. Dit biedt Move2Social een prachtkans die wij als gemeente graag faciliteren.”

Initiatiefnemer Erwin Zimmerman van Rabobank Hart van Brabant: “Move2Social helpt innovatieve sociaal ondernemers hun idee te realiseren, zodat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Rabobank Hart van Brabant ondersteunt dat graag.”

Wie is Move2Social Hart van Brabant?

Op 1 maart is de officiële start van Move2Social: een innovatieve en vernieuwende samenwerking tussen overheid, ondernemers en overheid. De samenwerkende partners zijn gemeente Oisterwijk, Provincie Brabant, Rabobank Hart van Brabant en Rabobank Foundation, Avans Hogeschool, WSD, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, De Hair Vrijdag notarissen en adviseurs en KplusV. Partijen uit de regio die willen aansluiten, zijn van harte welkom.

Waarom Move2Social Hart van Brabant?

De aanleiding voor alle partners om met Move2Social Hart van Brabant te starten is onder meer het adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorspelling is dat in de nabije toekomst 6 tot 10% van de Nederlandse economie uit sociale ondernemingen bestaat. De Nederlandse financiële infrastructuur sluit daar nu niet op aan. SER adviseert overheden om kenniscentra in te richten en samenwerkingen tussen sociale ondernemingen te stimuleren. Regio Hart van Brabant gaat die uitdaging in 2018 aan met Move2Social Hart van Brabant.

Inlichtingen voor de pers:

Wilt u donderdag 1 maart aanstaande om 16.00u aanwezig zijn bij de start van Move2Social Hart van Brabant? Meld u dan aan met een email naar info@move2socialhartvanbrabant.nl.

10 Responses
  1. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

  2. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  3. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Leave a Reply